Polityka prywatności

1. ochrona danych w skrócie
Informacje ogólne
Poniższe informacje stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, gdy odwiedzasz tę stronę. Dane osobowe to wszelkie dane, na podstawie których można Cię osobiście zidentyfikować. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat ochrony danych, zapoznaj się z naszą deklaracją ochrony danych, która znajduje się pod tym tekstem.

Gromadzenie danych na tej stronie
Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie jest dokonywane przez operatora strony. Ich dane kontaktowe możesz znaleźć w stopce redakcyjnej tej strony.

Jak zbieramy twoje dane?
Z jednej strony, Twoje dane są zbierane, gdy nam je przekazujesz. Mogą to być na przykład dane, które wprowadzasz w formularzu kontaktowym.

Inne dane są zbierane automatycznie lub za Twoją zgodą przez nasze systemy komputerowe, gdy odwiedzasz stronę. Są to głównie dane techniczne (np. Twoja przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas, w którym strona jest wyświetlana). Dane te są zbierane automatycznie, gdy tylko wejdziesz na tę stronę.

Do czego wykorzystujemy twoje dane?
Niektóre dane są zbierane, by zapewnić bezbłędne działanie strony. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizowania zachowań użytkowników.

Jakie masz prawa w stosunku do swoich danych?
Masz prawo w każdej chwili otrzymać bezpłatną informację o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych przez ciebie danych osobowych. Masz też prawo zażądać poprawienia lub usunięcia tych danych. Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, możesz ją w każdej chwili odwołać na przyszłość. W pewnych okolicznościach masz też prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Ponadto masz prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

W tej sprawie, jak również w innych sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, możesz w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej.

Narzędzia analityczne i narzędzia innych firm
Kiedy odwiedzasz tę stronę, twoje zachowanie podczas surfowania po niej może być analizowane statystycznie. Odbywa się to głównie za pomocą plików cookie i tzw. programów analitycznych.

Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych znajdziesz w poniższym oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

2 Hosting i sieci dostarczania treści (CDN)
Hosting zewnętrzny
Ta strona jest hostowana przez zewnętrznego dostawcę usług (hostera). Dane osobowe zebrane na tej stronie są przechowywane na serwerach dostawcy usług hostingowych. Mogą to być m.in. adresy IP, prośby o kontakt, metadane i dane komunikacyjne, dane kontraktowe, dane kontaktowe, nazwiska, wejścia na stronę i inne dane generowane przez stronę internetową.

Hoster jest wykorzystywany w celu realizacji umowy z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (Art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i efektywnego dostarczania naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę (Art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO).

Nasz dostawca usług hostingowych będzie przetwarzał Twoje dane tylko w zakresie niezbędnym do wypełnienia swoich obowiązków i będzie postępował zgodnie z naszymi instrukcjami w odniesieniu do tych danych.

Zawarcie umowy o przetwarzanie danych na zlecenie

Aby zapewnić przetwarzanie danych zgodne z zasadami ochrony danych osobowych, zawarliśmy umowę o zlecaniu przetwarzania danych z naszym dostawcą usług hostingowych.

3 Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe
Ochrona danych
Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz z niniejszą deklaracją ochrony danych.

Gdy korzystasz z tej strony internetowej, zbierane są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, na podstawie których można Cię osobiście zidentyfikować. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, jakie informacje zbieramy i jak je wykorzystujemy. Wyjaśnia też, jak i w jakim celu się to robi.

Pragniemy zwrócić uwagę, że transmisja danych w internecie (np. podczas komunikacji za pomocą poczty elektronicznej) może zawierać luki w zabezpieczeniach. Całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga o odpowiedzialnym urzędzie.
Kontrolera danych dla tej strony znajdziesz tutaj.

Podmiotem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. nazwisk, adresów e-mail lub podobnych).

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych
Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Twoją wyraźną zgodą. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. W tym celu wystarczy nieformalna komunikacja z nami za pomocą poczty elektronicznej. Odwołanie to nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce do momentu odwołania.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach oraz wobec marketingu bezpośredniego (Art. 21 DSGVO)
JEŚLI PRZETWARZANIE DANYCH ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE ART. 6 ABS. 1 LIT. E LUB F DSGVO, MASZ PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH Z PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH Z TWOJEJ SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA OPARTEGO NA TYCH POSTANOWIENIACH. ODPOWIEDNIE PODSTAWY PRAWNE, NA KTÓRYCH OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE DANYCH, MOŻNA ZNALEŹĆ W NINIEJSZEJ DEKLARACJI OCHRONY DANYCH. JEŚLI ZGŁOSISZ SPRZECIW, PRZESTANIEMY PRZETWARZAĆ TWOJE DANE OSOBOWE, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE WYKAZAĆ WAŻNE PRAWNIE UZASADNIONE PODSTAWY DO PRZETWARZANIA, KTÓRE SĄ NADRZĘDNE WOBEC TWOICH INTERESÓW, PRAW I WOLNOŚCI, LUB PRZETWARZANIE SŁUŻY DOCHODZENIU, WYKONYWANIU LUB OBRONIE ROSZCZEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW NA MOCY ART. 21.1 DSGVO).

JEŚLI TWOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, MASZ PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA DOTYCZĄCYCH CIĘ DANYCH OSOBOWYCH DO TAKICH CELÓW MARKETINGOWYCH; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA, O ILE JEST ONO ZWIĄZANE Z TAKIM MARKETINGIEM BEZPOŚREDNIM. JEŚLI WYRAZISZ SPRZECIW, TWOJE DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO (SPRZECIW ZGODNIE Z PARAGRAFEM 21 (2) NIEMIECKIEJ USTAWY O OCHRONIE DANYCH).

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego
W przypadku naruszenia GDPR osoby, których dane dotyczą, mają prawo odwołać się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do odwołania nie narusza żadnych innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

Prawo do przenoszenia danych
Masz prawo do tego, by dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Tobie lub stronie trzeciej we wspólnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zażądasz bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi danych, zostanie to zrobione tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe.

Szyfrowanie SSL lub TLS
Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji wrażliwych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora strony, ta strona używa szyfrowania SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że linia adresu przeglądarki zmienia się z “http://” na “https://” oraz po symbolu kłódki w linii przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane, które nam przesyłasz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Szyfrowane transakcje płatnicze na tej stronie
Jeśli po zawarciu umowy dotyczącej kosztów istnieje obowiązek przekazania nam Twoich danych dotyczących płatności (np. numeru konta w przypadku autoryzacji polecenia zapłaty), dane te są niezbędne do realizacji płatności.

Transakcje płatnicze za pomocą zwykłych metod płatności (Visa/MasterCard, polecenie zapłaty) są przeprowadzane wyłącznie za pomocą połączenia szyfrowanego SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że linia adresu przeglądarki zmienia się z “http://” na “https://” oraz po symbolu kłódki w linii przeglądarki.

Dzięki zaszyfrowanej komunikacji dane dotyczące płatności, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informacje, usuwanie i poprawianie
W ramach obowiązujących przepisów prawnych masz prawo w każdej chwili otrzymać bezpłatną informację o przechowywanych przez siebie danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, w stosownych przypadkach, prawo do sprostowania lub usunięcia tych danych. W każdej chwili możesz się z nami skontaktować pod adresem podanym w stopce redakcyjnej w tej sprawie oraz w przypadku dalszych pytań dotyczących danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. W tym celu możesz w każdej chwili skontaktować się z nami na adres podany w nadruku. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych istnieje w następujących przypadkach:

Jeśli kwestionujesz poprawność swoich danych osobowych przechowywanych przez nas, zwykle potrzebujemy czasu, by to sprawdzić. Na czas trwania weryfikacji masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbyło się/odbywa się niezgodnie z prawem, zamiast usunięcia możesz zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
Jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale są one potrzebne do wykonania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
Jeśli zgłosiłeś sprzeciw zgodnie z § 21 (1) DSGVO, musi zostać przeprowadzone wyważenie Twoich i naszych interesów. Dopóki nie zostanie ustalone, który z interesów jest nadrzędny, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
Jeśli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te – oprócz tego, że są przechowywane – mogą być przetwarzane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na istotny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Sprzeciw wobec e-maili marketingowych
Sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku odcisku palców do wysyłania materiałów reklamowych i informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niechcianego wysyłania informacji reklamowych, np. za pomocą spamu.

4. gromadzenie danych na tej stronie
Herbatniki
Nasze strony internetowe używają tak zwanych “cookies”. Cookies są małymi plikami tekstowymi i nie powodują żadnych szkód w urządzeniu końcowym. Są one przechowywane tymczasowo na czas trwania sesji (cookies sesyjne) lub trwale (cookies stałe) na urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki cookie sesji są automatycznie usuwane po zakończeniu twojej wizyty. Trwałe pliki cookie pozostają zapisane na urządzeniu końcowym do momentu, aż sam je usuniesz lub do momentu, gdy przeglądarka internetowa automatycznie je usunie.

W niektórych przypadkach, gdy wchodzisz na naszą stronę, na Twoim urządzeniu końcowym mogą być zapisywane pliki cookie pochodzące od firm trzecich (pliki cookie firm trzecich). Umożliwiają one nam lub Tobie korzystanie z pewnych usług firm zewnętrznych (np. pliki cookie do obsługi płatności).

Pliki cookie pełnią różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie niezbędnych, ponieważ niektóre funkcje strony internetowej nie działałyby bez nich (np. funkcja koszyka na zakupy czy wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie są używane do oceny zachowań użytkowników lub do wyświetlania reklam.

Pliki cookie, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej (niezbędne pliki cookie) lub do zapewnienia pewnych funkcji pożądanych przez ciebie (funkcjonalne pliki cookie, np. dla funkcji koszyka na zakupy) lub do optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookie do pomiaru oglądalności strony internetowej) są przechowywane na podstawie art. 6 (1) lit. f DSGVO, chyba że podano inną podstawę prawną. Operator strony ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu zapewnienia bezbłędnego i zoptymalizowanego pod względem technicznym świadczenia swoich usług. Jeśli zwrócono się o zgodę na przechowywanie plików cookie, przechowywanie tych plików odbywa się wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO); zgoda może być odwołana w dowolnym momencie.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, by była informowana o instalacji plików cookie i zezwalać na nie tylko w pojedynczych przypadkach, wyłączyć akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie oraz włączyć automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. Jeśli wyłączysz pliki cookie, funkcjonalność tej strony może być ograniczona.

Jeśli pliki cookie są wykorzystywane przez firmy trzecie lub do celów analitycznych, poinformujemy Cię o tym osobno w ramach niniejszej deklaracji o ochronie danych i, jeśli będzie to konieczne, poprosimy o Twoją zgodę.

Pliki dziennika serwera
Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła do nas. Są to

typ przeglądarki i wersja przeglądarki
Używany system operacyjny
URL odsyłającego
Nazwa hosta komputera dostępowego
Czas żądania serwera
Adres IP
Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Gromadzenie tych danych odbywa się na podstawie § 6 (1) (f) DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej, w związku z czym pliki dziennika serwera muszą być rejestrowane.

Formularz kontaktowy
Jeśli wyślesz do nas zapytanie poprzez formularz kontaktowy, Twoje dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe, które tam podałeś, będą przez nas przechowywane w celu rozpatrzenia zapytania oraz w przypadku pytań dodatkowych. Nie przekazujemy tych danych bez Twojej zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie § 6 (1) lit. b DSGVO, jeśli Twoja prośba jest związana z wykonaniem umowy lub jest konieczna do wdrożenia środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach podstawą przetwarzania jest nasz uzasadniony interes w skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO) lub Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) DSGVO), jeśli o nią poproszono.

Dane, które wprowadzisz w formularzu kontaktowym, pozostaną u nas do czasu, aż poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz zgodę na ich przechowywanie lub gdy cel ich przechowywania przestanie mieć zastosowanie (np. po zakończeniu przetwarzania Twojego zapytania). Obowiązkowe przepisy prawne – w szczególności okresy przechowywania danych – pozostają nienaruszone.

Zapytanie przez e-mail, telefon lub faks
Jeśli skontaktujesz się z nami za pomocą poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, Twoje zapytanie, w tym wszystkie wynikające z niego dane osobowe (imię i nazwisko, zapytanie), będą przez nas przechowywane i przetwarzane w celu realizacji Twojego zapytania. Nie przekazujemy tych danych bez Twojej zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 (1) lit. b DSGVO, jeśli Twoja prośba jest związana z wykonaniem umowy lub jest konieczna do wdrożenia środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie danych opiera się na naszym uzasadnionym interesie polegającym na efektywnym przetwarzaniu kierowanych do nas zapytań (§ 6 ust. 1 lit. f) DSGVO) lub na Twojej zgodzie (§ 6 ust. 1 lit. a) DSGVO), jeśli o nią poproszono.

Dane, które przesyłasz nam za pośrednictwem próśb o kontakt, pozostają u nas do czasu, aż poprosisz nas o ich usunięcie, cofniemy Twoją zgodę na ich przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie mieć zastosowanie (np. po przetworzeniu Twojej prośby). Obowiązkowe przepisy prawne – w szczególności ustawowe okresy przechowywania danych – pozostają nienaruszone.

Rejestracja na tej stronie
Możesz zarejestrować się na tej stronie, aby korzystać z dodatkowych funkcji na tej stronie. Dane, które podajesz w tym celu, wykorzystujemy wyłącznie do korzystania z konkretnej oferty lub usługi, w której się zarejestrowałeś. Obowiązkowe informacje wymagane podczas rejestracji muszą zostać podane w całości. W przeciwnym razie odrzucimy rejestrację.

W przypadku istotnych zmian, np. w zakresie oferty lub w przypadku zmian niezbędnych z technicznego punktu widzenia, wykorzystamy adres e-mail podany podczas rejestracji, aby Cię o tym poinformować.

Dane wprowadzone podczas rejestracji są przetwarzane w celu realizacji relacji z użytkownikiem nawiązanej w wyniku rejestracji oraz, jeśli to konieczne, w celu zainicjowania dalszych umów (Art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO).

Dane zebrane podczas rejestracji będą przez nas przechowywane tak długo, jak długo jesteś zarejestrowany na tej stronie, a następnie zostaną usunięte. Ustawowe okresy przechowywania danych pozostają nienaruszone.

5 Media społecznościowe
Wtyczki do mediów społecznościowych z Shariffem
Na tej stronie używane są wtyczki mediów społecznościowych (np. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

Wtyczki zazwyczaj można rozpoznać po logo sieci społecznościowych. Aby zapewnić ochronę danych na tej stronie, korzystamy z tych wtyczek tylko w połączeniu z tzw. rozwiązaniem “Shariff”. Ta aplikacja zapobiega przesyłaniu przez wtyczki zintegrowane na tej stronie danych do odpowiedniego dostawcy, gdy po raz pierwszy wchodzisz na stronę.

Tylko wtedy, gdy aktywujesz odpowiednią wtyczkę, klikając na powiązany z nią przycisk, zostanie nawiązane bezpośrednie połączenie z serwerem dostawcy (zgoda). Gdy tylko aktywujesz wtyczkę, odpowiedni dostawca otrzymuje informację o tym, że odwiedziłeś tę stronę wraz ze swoim adresem IP. Jeśli jesteś jednocześnie zalogowany do swojego konta w mediach społecznościowych (np. na Facebooku), odpowiedni dostawca może przypisać Twoją wizytę na tej stronie do Twojego konta użytkownika.

Aktywacja wtyczki stanowi zgodę w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Możesz odwołać tę zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

wtyczki Facebooka (przycisk “Lubię to” i “Podziel się”)
Na tej stronie są zintegrowane wtyczki sieci społecznościowej Facebook. Dostawcą tej usługi jest Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Jednak według Facebooka zebrane dane są również przekazywane do USA i innych krajów trzecich.

Wtyczki Facebooka można rozpoznać po logo Facebooka lub przycisku “Lubię to” na tej stronie. Przegląd wtyczek do Facebooka znajdziesz tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Kiedy odwiedzasz tę stronę, za pośrednictwem wtyczki nawiązywane jest bezpośrednie połączenie między twoją przeglądarką a serwerem Facebooka. W ten sposób Facebook otrzymuje informację o tym, że odwiedziłeś tę stronę za pomocą swojego adresu IP. Jeśli klikniesz przycisk “Lubię to” na Facebooku, będąc zalogowanym na swoim koncie na Facebooku, możesz połączyć zawartość tej strony ze swoim profilem na Facebooku. Dzięki temu Facebook może powiązać Twoją wizytę na tej stronie z Twoim kontem użytkownika. Pragniemy zaznaczyć, że my, jako dostawcy stron, nie mamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych i ich wykorzystania przez Facebooka. Więcej informacji na ten temat możesz znaleźć w polityce prywatności Facebooka pod adresem: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Jeśli nie chcesz, by Facebook mógł powiązać Twoją wizytę na tej stronie z Twoim kontem użytkownika na Facebooku, wyloguj się ze swojego konta użytkownika na Facebooku.

Korzystanie z wtyczek Facebooka jest oparte na § 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony ma uzasadniony interes w zapewnieniu jak największej widoczności w mediach społecznościowych. O ile zwrócono się o odpowiednią zgodę, przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie § 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgoda może być odwołana w dowolnym momencie.

Instagram Plugin
Funkcje serwisu Instagram są zintegrowane z tą stroną. Funkcje te są dostarczane przez Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie na Instagramie, możesz połączyć treści z tej strony internetowej ze swoim profilem na Instagramie, klikając przycisk Instagram. Dzięki temu Instagram może powiązać Twoją wizytę na tej stronie z Twoim kontem użytkownika. Pragniemy zaznaczyć, że my, jako dostawcy stron, nie mamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych i ich wykorzystania przez Instagram.

Przechowywanie i analiza danych odbywa się na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony ma uzasadniony interes w zapewnieniu jak największej widoczności w mediach społecznościowych. Jeśli poproszono o odpowiednią zgodę, przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności serwisu Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Plugin Pinterest
Na tej stronie używamy wtyczek społecznościowych z sieci społecznościowej Pinterest, która jest obsługiwana przez Pinterest Inc, 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, USA (“Pinterest”).

Gdy wywołujesz stronę zawierającą taką wtyczkę, twoja przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Pinterest. Wtyczka przesyła dane rejestracyjne do serwera Pinteresta w USA. Te dane dziennika mogą zawierać Twój adres IP, adresy odwiedzanych stron internetowych, które również zawierają funkcje Pinterest, typ i ustawienia Twojej przeglądarki, datę i godzinę żądania, sposób, w jaki korzystasz z Pinterest oraz pliki cookie.

Przechowywanie i analiza danych odbywa się na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony ma uzasadniony interes w zapewnieniu jak największej widoczności w mediach społecznościowych. O ile zwrócono się o odpowiednią zgodę, przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgoda może być odwołana w dowolnym momencie.

Więcej informacji o celu, zakresie i dalszym przetwarzaniu oraz wykorzystywaniu danych przez Pinterest, a także o Twoich prawach w tym zakresie i możliwościach ochrony Twojej prywatności znajdziesz w informacji o ochronie danych osobowych Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

6. narzędzia analityczne i reklamowe
Google Analytics
Ta strona korzysta z funkcji usługi analizy sieciowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics używa tak zwanych “ciasteczek”. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na twoim komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez ciebie z witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania przez Ciebie z tej strony są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Zapisywanie plików cookie Google Analytics i korzystanie z tego narzędzia analitycznego odbywa się na podstawie art. 6 (1) lit. f DSGVO. Operator strony ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony, jak i reklam. Jeśli wymagana jest odpowiednia zgoda (np. zgoda na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgoda może być odwołana w dowolnym momencie.

Anonimizacja IP

Na tej stronie aktywowaliśmy funkcję anonimizacji adresów IP. Oznacza to, że Twój adres IP jest skracany przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się krajach objętych Porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zanim zostanie przesłany do Stanów Zjednoczonych. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności w witrynie dla operatora witryny oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością w witrynie i korzystaniem z internetu na rzecz operatora witryny. Adres IP przesłany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.

Wtyczka do przeglądarki

Możesz odmówić używania plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, ale pamiętaj, że jeśli to zrobisz, możesz nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej strony. Ponadto możesz zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez Ciebie z witryny (w tym Twojego adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Możesz zapobiec zbieraniu Twoich danych przez Google Analytics, klikając poniższy link. Zostanie ustawiony plik cookie opt-out, który uniemożliwi zbieranie Twoich danych podczas kolejnych wizyt na tej stronie: Dezaktywuj Google Analytics.

Więcej informacji o tym, jak Google Analytics przetwarza dane użytkownika, znajdziesz w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Realizacja zamówienia

Zawarliśmy z Google umowę dotyczącą przetwarzania zamówień i w pełni stosujemy się do surowych wymagań niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

Okres przechowywania

Dane przechowywane przez Google na poziomie użytkownika i zdarzenia, które są powiązane z plikami cookie, identyfikatorami użytkowników (np. identyfikator użytkownika) lub identyfikatorami reklam (np. pliki cookie DoubleClick, identyfikator reklamowy Android), są anonimizowane lub usuwane po 14 miesiącach. Szczegóły można znaleźć pod następującym linkiem: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de.

Google AdSense
Ta strona korzysta z Google AdSense, usługi integracji reklam. Dostawcą jest Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google AdSense używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim komputerze, by pomóc witrynie analizować sposób, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Google AdSense używa również tzw. sygnalizatorów sieci (niewidocznych elementów graficznych). Dzięki tym sygnałom nawigacyjnym można analizować takie informacje, jak ruch użytkowników na tych stronach.

Informacje generowane przez pliki cookie i sygnalizatory WWW na temat korzystania przez Ciebie z tej witryny (w tym Twój adres IP) oraz dostarczania formatów reklamowych będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Informacje te mogą być przekazywane przez Google do partnerów umownych Google. Google nie będzie jednak łączyć Twojego adresu IP z innymi danymi przechowywanymi przez Ciebie.

Przechowywanie plików cookie AdSense odbywa się na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej oferty internetowej, jak i reklam.

Możesz odmówić używania plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, ale pamiętaj, że jeśli to zrobisz, możesz nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej strony. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących Cię danych w sposób i w celach opisanych powyżej.

Remarketing w Google Analytics
Ta strona korzysta z funkcji remarketingu Google Analytics w połączeniu z funkcjami krzyżowymi Google Ads i Google DoubleClick. Dostawcą jest Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Funkcja ta umożliwia powiązanie grup docelowych reklam utworzonych za pomocą Google Analytics Remarketing z przekrojowymi funkcjami Google Ads i Google DoubleClick. W ten sposób spersonalizowane, oparte na zainteresowaniach komunikaty reklamowe, które zostały dopasowane do Ciebie na podstawie Twojego dotychczasowego użytkowania i zachowania podczas przeglądania stron na jednym urządzeniu końcowym (np. telefonie komórkowym), mogą być również wyświetlane na innym Twoim urządzeniu końcowym (np. tablecie lub komputerze).

Jeśli wyrazisz na to zgodę, Google połączy w tym celu historię przeglądania przez Ciebie stron internetowych i aplikacji z Twoim kontem Google. Dzięki temu te same spersonalizowane komunikaty reklamowe mogą być wyświetlane na wszystkich urządzeniach, na których jesteś zalogowany na swoim koncie Google.

Aby obsługiwać tę funkcję, Google Analytics gromadzi identyfikatory uwierzytelnionych użytkowników Google, które są tymczasowo łączone z naszymi danymi Google Analytics w celu zdefiniowania i utworzenia grup odbiorców na potrzeby kierowania reklam między urządzeniami.

Możesz na stałe zrezygnować z remarketingu/targetowania przez urządzenia, wyłączając reklamy dostosowane do Twoich potrzeb; skorzystaj z tego linku: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Łączenie danych zgromadzonych na Twoim koncie Google odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody, którą możesz wyrazić lub wycofać w Google (Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). W przypadku procesów zbierania danych, które nie są łączone z Twoim kontem Google (np. dlatego, że nie masz konta Google lub sprzeciwiłeś się łączeniu), zbieranie danych odbywa się na podstawie art. 6 (1) lit. f DSGVO. Uzasadniony interes wynika z faktu, że operator strony ma interes w anonimowej analizie osób odwiedzających stronę w celach reklamowych.

Dalsze informacje i postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych można znaleźć w oświadczeniu Google o ochronie danych osobowych pod adresem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Reklamy Google i śledzenie konwersji Google
Ta strona korzysta z reklam Google. Google Ads to internetowy program reklamowy firmy Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

W ramach Google Ads korzystamy z tak zwanego śledzenia konwersji. Kiedy klikasz na reklamę umieszczoną przez Google, plik cookie jest ustawiany w celu śledzenia konwersji. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika przez przeglądarkę internetową. Te ciasteczka tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do identyfikacji użytkownika. Jeśli użytkownik odwiedzi pewne strony tej witryny, a plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i my możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął na reklamę i został przekierowany na tę stronę.

Każdy klient Google Ads otrzymuje inny plik cookie. Na stronach klientów Google Ads nie można śledzić plików cookie. Informacje uzyskane za pomocą pliku cookie konwersji są wykorzystywane do tworzenia statystyk konwersji dla klientów Google Ads, którzy wyrazili zgodę na śledzenie konwersji. Klienci znają całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli na ich reklamę i zostali przekierowani na stronę oznaczoną znacznikiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak żadnych informacji, które mogłyby posłużyć do osobistej identyfikacji użytkowników. Jeśli nie chcesz uczestniczyć w śledzeniu, możesz się temu sprzeciwić, dezaktywując w prosty sposób plik cookie Google służący do śledzenia konwersji w swojej przeglądarce internetowej w ustawieniach użytkownika. Nie będziesz wtedy uwzględniany w statystykach śledzenia konwersji.

Przechowywanie “cookies konwersyjnych” i używanie tego narzędzia śledzenia jest oparte na Art. 6 (1) lit. f DSGVO. Operator strony ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony, jak i reklam. Jeśli wymagana jest odpowiednia zgoda (np. zgoda na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgoda może być odwołana w dowolnym momencie.

Więcej informacji o reklamach Google i śledzeniu konwersji Google znajdziesz w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, by była informowana o instalacji plików cookie i zezwalać na nie tylko w pojedynczych przypadkach, wyłączyć akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie oraz włączyć automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. Jeśli wyłączysz pliki cookie, funkcjonalność tej strony może być ograniczona.

7) NEWSLETTER
Szczegóły biuletynu
Jeśli chcesz otrzymywać newsletter oferowany na stronie internetowej, prosimy Cię o podanie adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i czy wyrażasz zgodę na otrzymywanie newslettera. Żadne inne dane nie są zbierane lub są zbierane tylko na zasadzie dobrowolności. Używamy tych danych wyłącznie do wysłania żądanej informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim.

Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza zapisu na newsletter odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). W każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę na przechowywanie danych, adresu e-mail i jego wykorzystanie do wysyłania newslettera, np. poprzez link “wypisz się” w newsletterze. Odwołanie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem już przeprowadzonych operacji przetwarzania danych.

Dane, które podajesz w celu otrzymywania newslettera, będą przechowywane przez nas lub przez dostawcę usługi newslettera do momentu wypisania się z newslettera, a po wypisaniu się z newslettera zostaną usunięte z listy dystrybucyjnej newslettera. Nie będzie to miało wpływu na dane, które przechowujemy w innych celach.

Po wypisaniu się z listy dystrybucyjnej newslettera Twój adres e-mail będzie przechowywany przez nas lub przez dostawcę usługi newslettera na czarnej liście, by w razie potrzeby zapobiec przyszłym wysyłkom. Dane z czarnej listy będą wykorzystywane tylko do tego celu i nie będą łączone z innymi danymi. Służy to zarówno Twojemu interesowi, jak i naszemu interesowi związanemu z przestrzeganiem wymogów prawnych przy wysyłaniu biuletynów (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO). Przechowywanie na czarnej liście nie jest ograniczone w czasie. Możesz sprzeciwić się przechowywaniu danych, jeśli Twoje interesy przeważają nad naszym uzasadnionym interesem.

8. wtyczki i narzędzia
YouTube z rozszerzoną ochroną danych
Ta strona integruje filmy z YouTube. Operatorem tych stron jest Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Używamy YouTube w trybie rozszerzonej ochrony danych. Według YouTube tryb ten oznacza, że YouTube nie przechowuje żadnych informacji o osobach odwiedzających tę stronę, zanim obejrzą one film. Jednak przekazywanie danych partnerom YouTube nie jest koniecznie wyłączone z rozszerzonego trybu ochrony danych. W ten sposób YouTube nawiązuje połączenie z siecią Google DoubleClick, niezależnie od tego, czy oglądasz film.

Gdy tylko rozpoczniesz oglądanie filmu z YouTube na tej stronie, zostanie nawiązane połączenie z serwerami YouTube. Dzięki temu serwer YouTube wie, które z naszych stron odwiedziłeś. Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie YouTube, zezwalasz YouTube na przypisanie Twojego zachowania podczas surfowania bezpośrednio do Twojego osobistego profilu. Możesz temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta na YouTube.

Ponadto YouTube może zapisać kilka plików cookie na urządzeniu końcowym użytkownika po uruchomieniu filmu. Za pomocą tych ciasteczek YouTube może uzyskiwać informacje o osobach odwiedzających tę stronę. Informacje te są wykorzystywane m.in. do tworzenia statystyk wideo, ulepszania doświadczeń użytkowników oraz zapobiegania próbom oszustw. Pliki cookie pozostają na twoim urządzeniu do czasu, aż je usuniesz.

Jeśli to konieczne, po rozpoczęciu filmu na YouTube mogą zostać uruchomione dalsze procesy przetwarzania danych, na które nie mamy wpływu.

YouTube jest używany w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. O ile zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgoda może być odwołana w dowolnym momencie.

Więcej informacji na temat ochrony danych w serwisie YouTube można znaleźć w jego polityce prywatności pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=de.